top of page

Villa Projesi Nasıl Hazırlanır? [Mühendislik Çözümleri]

Güncelleme tarihi: 12 Eyl 2019

Villa projenizin kusursuz bir şekilde tamamlanabilmesi için doğru çözümlenmiş, mimari ve iç mimari tasarımla entegre bir şekilde çalışan iyi mühendislik uygulamalarına ihtiyacınız kaçınılmazdır. Yapı projelerinde temel ve zorunlu mühendislik çalışmaları günümüzde asgari 4 disiplini içermektedir.


Villa tasarımında mühendislik çözümleri
Yapı tasarımınde temel disiplinler


Zorunlu mühendislik çalışmaları şunlardır:

 • Zemin yapısı ve toprak altı ölçümler için Jeoloji Mühendisliği

 • Statik çözümler için İnşaat Mühendisliği

 • Sıhhi tesisat ve ısıtma, soğutma, havalandırma gibi çözümler için Makina Mühendisliği

 • Aydınlatma, güç, iletişim gibi çözümler için Elektrik Mühendisliği


Yapı projelerinin elde edilmesi ve uygulanması süreçlerinde genellikle mimarlar ile mühendisler arasında hep bir çekişmenin varlığından dem vurulur. Sıklıkla duymanız mümkündür ki mimarlar mühendisleri hayal gücü yoksunluğu yada tasarımlarını gereksiz yere kısıtlamakla, mühendisler ise mimarları ayakları yere basmayan tasarımlar yapan aşırı ego sahibi kişiler olmakla itham ederler. Bu çekişme yapılan işin doğasına uygun olmakla birlikte iyi yönetilmesi gereken bir sürece işaret eder.


Mühendis, hesap yapan demektir. Şimdi farklı mühendislik disiplinlerindeki uzmanların yaptığı işleri genel olarak biraz açalım.


Jeoloji Mühendisliği Çalışmaları [Zemin Etüt Raporu'nun hazırlanması]

Zeminle uğraşan jeoloji mühendisleri toprağın yapısı, taşıma özellikleri, basınç dayanımı, akışkanlığı, zemin altı sıvılaşma özellikleri gibi etmenleri hesaplarlar. Jeoloji yer bilimi demektir ve jeoloji mühendisi yer bilimi ile uğraşan, hesaplar yapan meslek erbabıdır.

Bunun için uydu fotoğrafları, sismik analizleri, sondaj çalışmaları ile elde ettikleri bulguları çeşitli yazılımlar ve labaratuar deneyleri ile sayısallaştırır ve Zemin Etüt Raporu haline getirirler. Jeoloji mühendislerinin esas çözüm sunduğu grup inşaat mühendisleridir. Jeoloji mühendislerinin hazırladığı zemin etüt raporundaki temel verileri inşaat mühendisleri yapısal statik projelerinde taşıyıcı elemanların tasarımını yapabilmek için temel veriler olarak kullanırlar.


Bölgesine ve yapılacak yapının özelliklerine göre Zemin Etüt Raporu'nda bulunması gereken analizler değişiklik gösterebilmektedir. Villa yapıları genellikle çok büyük inşaat alanına ve fazla kat sayısına sahip olmadığı için sismik analizler ile Zemin Etüt Raporu'nun hazırlanması yeterli olabilmektedir. Ancak kapsamlı yapılarda, deprem bölgelerinde ve birkaç kattan fazla bina yüksekliğine sahip olan projelerde her binanın oturum bölgesinde asgari bir tane olmak üzere sondaj yapmak gereklidir. Sondaj çalışması özel araçlarla, uzman gözetimi altında yapılır. Yapının büyüklüğüne ve yüksekliğine göre sert zemini bulabilmek için gerekli derinliğe kadar sondaj çalışması devam ettirilir. Sondaj borusunun içindeki kaya parçaları hangi derinlikte nasıl bir zemin yapısı olduğu ile ilgili veriler sunar. Jeoloji mühendisleri bu bilgileri sismik analizleri ile birleştirerek raporlarını hazırlarla.


Zemin etüdü maliyetleri yapılacak çalışmanın kapsamına ve zorluğuna göre maliyetlendirilir.

 • Çalışmanın yapılacağı alanın uzaklığı,

 • Alanın büyüklüğü,

 • Kaç adet sismik çalışma yapılacağı

 • Kaç metre derinlikte kaç adet sondaj çalışmasının yapılacağı,

 • İşin süresi,

 • Çalışma alanındaki fiziksel şartların zorluk derecesi,

 • Buluntulara uygulanacak labaratuar ve analiz süreçlerinin kapsamı,

 • Raporun teslim süresi

gibi detaylar jeoloji mühendisliği işlerinin maliyetini etkileyen unsurlardır. Bir jeoloji mühendisi ile anlaşmadan önce, villanızı yapacağınız bölgenin genel zemin durumunu araştırmanız, proje alanı üzerinde çalışmayı zorlaştıracak engeller varsa bunları ortadan kaldırmanız ve projenizin bulunduğu bölgedeki ilgili belediyeden zemin etüt raporunun taşıması gereken asgari şartları öğrenmeniz menfaatinize olacaktır.


İnşaat Mühendisliği Çalışmaları [Yapısal Statik Projenin ve Hesapların Hazırlanması]

Zemin etüt çalışmalarını mimari tasarım sürecinden bağımsız olarak yürütmek mümkün iken bunun dışındaki mühendislik çalışmaları tam anlamıyla mimari proje sürecinin doğrudan bir tamamlayıcısı ve parçası olarak yürütülmelidir. İnşaat mühendisliği çalışmaları bunların başında gelir.

Adından da anlaşılacağı gibi inşaat mühendisleri bir inşaatın yapısal anlamda nasıl ayağa kaldırılacağı ile ilgili hesapları ve çizimleri yaparlar. Bunun için mimari projeyi çok iyi okuma anlama ve yorumlayabilme kabiliyetine sahip olmaları gerekir. İnşaat mühendisleri temel hesaplama kabiliyetleri yanında iyi derecede teknik resim ve 3 boyutlu düşünebilme yeteneğine de sahip olmalıdırlar.


İnşaat mühendislerinin hesapları ile çözüm getirdiği yapısal elemanlar genel olarak şunlardır:

 • Taşıyıcı sistem seçimi ve prensipleri,

 • Taşıyıcı elemanların genel olarak yerleşimi,

 • Mimari tasarımın yapısal statik açısından analizi,

 • Aks yerleşimleri,

 • Temel projeleri,

 • Hafriyat projeleri,

 • Bodrum perdeleri ve istinat duvarları,

 • Döşemeler,

 • Kolonlar,

 • Kirişler,

 • Çatı taşıyıcı sistemi,

 • Menfezler,

 • Perde rezervasyonları,

 • Şaftlar,

 • Asansör boşlukları,

 • Saçaklar,

 • Çıkmalar,

 • Konsollar,

 • Merdivenler,

 • Rampalar,

 • Taşıyıcı perde duvarlar,

 • Setler,

 • Bağlantı köprüleri,

 • Elemanları birbirine bağlayan düğüm noktaları,

 • Yan yükleri alan ve sistemi rijitleştiren çapraz bağlantılar


İnşaat mühendisleri aldıkları eğitim ve alışkanlıkları gereği genellikle en basit ve en düşük maliyetle en sağlam sonucu veren çözümü öncelikli olarak tercih ederler. Mühendislik ilminin doğası gereği sağlamlık konusunda malzeme ve sistem kullanımını iyi bir şekilde optimize edebilen uzmanlar diğerlerinden ayrışarak daha faydalı yapısal taşıyıcı sistem tasarımı üretirler. Herhangi bir mühendislik işinin yapımında kaliteden ve sağlamlıktan ödün vermeden ekonomi ve iş kolaylığı sağlayabilmek iyi mühendisliğin önemli bir göstergesidir. Hatta uzman mühendisler, proje tasarımı yapan başka mühendislik gruplarına optimizasyon açısından danışmanlık dahi verebilirler. Bu sık yapılmasa da zor ve büyük projelerde uygulanmasında fayda bulunan bir yöntemdir. Mühendislik açısından zor projelerde hesap değerlerini ve sistem çözümlerini derinlemesine incelemekle görevli bir çift uzman gözün daha bulunması büyük yararlar sağlayacaktır.


İnşaat mühendisleri, yapı ile ilgili mühendislik disiplinleri içinde mimarlar ile en yakın çalışan meslek erbabıdır. Her ne kadar villa projeniz; bir yüksek yapı, bir kongre merkezi, hastane yada üniversite binası gibi kompleks özellikler göstermeyecek olsa da konsept tasarım aşamasının ardından mimarınız ile inşaat mühendisinizin bir arada çalışmasını talep etmeniz yerinde olacaktır.


Villanızın genel karakterini belirleyen mimari konsept tasarım çalışmalarının ardından inşaat mühendisiniz mimarınızın kendisine vereceği proje seti üzerinde taşıyıcı sistem yerleşim çalışmalarını ve taşıyıcı kolonlar arasındaki açıklıklara göre kiriş ve döşeme ön boyutlandırmalarını yapacaktır. Bu çalışmaları başlatmadan önce mimarınız ve inşaat mühendisiniz ile birlikte bir araya gelmek, projenin detaylarını ve arzulanan mimari kaliteyi örnekler üzerinden konuşmak inşaat mühendisinizin işini oldukça kolaylaştıracaktır.


İnşaat mühendisiniz, statik hesap çalışmalarına taşıyıcı sistem yerleşimi ile başlar ve mimarınız ile koordine bir şekilde temel tasarımı, perde tasarımları, kolon boyutlandırma, kiriş boyutlandırma, döşeme boyutlandırma ile devam eder. İnşaat mühendisinizin villanızın mimari karakterine göre önereceği farklı sistem çözümleri olabilir. Örneğin; genel olarak betonarme yapmayı düşündüğünüz villanızın çatısını ve belki de kolonsuz bir şekilde tamamen cam cephe yapmak isteyeceğiniz bölümleri çelik elemanlarla çözmeyi teklif edebilir. Bu gibi durumlarda mimarınız ile inşaat mühendisiniz bir arada önerilen sistemin nasıl görüneceği üzerine çeşitli eskizler ve çizimler ile karar vererek kesin boyutlandırmadan önce sistemin geneli üzerinde onayınıza binaen mutabakata varabilirler. Bu gibi optimziasyon yada tasarım çalışmalarında önemli bir nokta maliyet analizlerinin sistem çalışmaları ile birlikte yürütülmesidir. Projenin belli bir bölümünün betonarme yerine çelik ile yapılmasının getireceği ek maliyet yada maliyet avantajı karşısında mekan kalitesine ve mimari beklentilerinize ne kadar uyduğunu detaylıca incelemeniz sonradan geri dönüşü zor yada imkansız durumlarla karşılaşmanızın önüne geçecektir.


Villa yapılarının imalatında betonarme yapım sistemine göre çelik veya ahşap yapım sistemlerinin bazı avantajları olabilmektedir. Yapım sürecinin hızlı olması, taşıyıcı elemanların boyutlarının küçülmesi sayesinde iç mekanda yer kaybının azalması, mekan köşelerinde yada tavanlarda kolon veya kiriş çıkıntılarının ortadan kalkması, çakışmaların çözümünde rezervasyonların daha rahat oluşturulabilmesi gibi avantajlar örnek olarak sayılabilir.


İnşaat mühendisiniz mimarınızla birlikte çalışmalarını ilerlettikçe mekanik ve elektrik mühendisinizin de sürece dahil olması sayesinde yapısal hesaplarını ve çizimlerini olgunlaştıracaktır. Bu sayede döşeme ve taşıyıcı perde duvarlardaki şaft ve rezervasyon gibi tesisat boşlukları da projede detaylandırılmaya başlanacaktır. İnşaat mühendisiniz projenizde kullanılacak yapısal malzemelerin ebatlarını, teknik özelliklerini, miktarlarını, uygulama şekillerini belirler ve projelendirir.

Betonarme kısımlarda kullanılacak betonun özellikleri, demir donatıların ebatları ve özellikleri, demir donatıların nasıl bağlanacağı ve bir örgü haline getirileceği, kolon ve kirişlerdeki bağlantı noktalarının nasıl imal edileceği statik betonarme projesinde tarif edilir. İnşaat mühendisiniz genel yerleşim çalışmalarını yaptıktan ve mimarınızla kolon yerleşimleri, kiriş ebatları, aks sistemi, temel ve taşıyıcı perde özellikleri gibi konularda mutabakata vardıktan sonra zemin etüt raporundan aldığı veriler ile yapının dijital ortamda bir simülasyonunu oluşturur ve taşıyıcılık testlerini yapar. Bu sayede yapının kendi ağırlığından ve üzerinde bulunacak sabit ve hareketli yüklerden kaynaklanan düşey yüklere; rüzgar, deprem gibi yatay yüklere; zamandan kaynaklanan yıpranma, titreşim, kayma gibi çeşitli fiziksel olaylara karşı önlemlerini alarak villanızın statik projesini hazırlar.

Hazırladığı projede yukarıda sayılan yapı elemanlarının imalat resimlerini ve hesaplama kriterlerini sonuçları ile birlikte gösteren dosya yer alır.


Elektrik Mühendisliği Çalışmaları [Güç Hesapları, Ekipman ve Kablolama Projeleri]

Elektrik mühendisliği çalışmaları adından da anlaşılacağı üzere villanızın elektrik ile ilgili her türlü hesabının ve projelerinin hazırlandığı çalışmalardır. Elektrik mühendisleri projenizin geliştirilmesi sürecinde mimarınız ve özellikle makina mühendisiniz ile yakın çalışarak villanız için gerekecek toplam gücü hesaplar ve buradan başlayarak tüm mekanlara ihtiyaç duyulan elektrik akımını sağlayacak kablolama ve elektrik tesisatının projelerini çizer.


Elektrik mühendisliği projeleri genel olarak kuvvetli akım ve zayıf akım olarak iki ana alt başlıkta çözümlenir. Bununla bilrikte Elektrik Mühendisliği çalışmaları genel olarak aşağıdaki işleri içerir:

 • Yapının toplam güç hesabının yapılması

 • Yapıyla şebeke hattının bağlantısının yapılması

 • Yapı içinde elektrik merkezinin ve panosunun tasarımının yapılması

 • Projenin dış mekan bahçe, havuz ve teras elektrik hatlarının tasarımının yapılması

 • Projenin iç mekan aydınlatma, iklimlendirme, güvenlik, iletişim vb hatlarının tasarımının yapılması

 • Kablolama hatlarının detaylarının çözümlenmesi

 • Şaft ve rezervasyonların belirlenmesi

 • Anahtar, priz, sigorta gibi elemanların yerleşimlerinin tasarlanması

 • Topraklama ve elektrik kaçak önlemlerinin alınması

 • Projede kullanılacak malzeme ve ekipmanın hesaplanması ve optimizasyon yapılması

 • Fotovoltaik güneş panelleri ve akülerle yenilenebilir enerji kullanım projelerinin yapılması


Villanızın mimari projesi konsept aşamasını geçtikten sonra elektrik mühendisiniz, makina mühendisiniz ve mimarınız ile sistemsel kararları görüşeceğiniz bir toplantı yapmanız menfaatinize olacaktır. Bu sayede elektrik mühendisiniz projenizde kullanılacak mekanik sistemlere ve mimari karaktere uygun olarak ihtiyaç duyacağı mekanları, şaftları ve rezervasyonları belirleyecek, projenizin jeneratör ve trafo ihtiyacına yada şebeke hattına bağlanacağı konuma göre çeşitli önerilerde bulunabilecektir.


Villanızın tasarımı ilerledikçe ve detayları geliştirildikçe elektrik mühendisiniz de çeşitli malzeme ve ürün önerileri ile mimarınıza ve size tavsiyelerde bulunmaya başlayacak, tasarım sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için tüm tarafların çalışmalarını kendi disiplini içerisinde kontrol edecektir. Bu sayede belki de bir elektrik panosunun bulunduğu yerin üstünde ıslak hacim, banyo, tuvalet olmaması gerektiği uyarısı yapacak, iç mekan tasarımınızın değişimi için önemli bir gerekçe sunacaktır.


Villa projelerinde çok sık görülmemekle birlikte elektrik mühendisiniz yangın algılama ve söndürme uzmanınızla birlikte çalışarak bu sistemlerin elektrik tesisatını da hazırlayabilir. Bunun yanında cctv gibi sistemler kurarak güvenlik sağlama arzusundaysanız bu konuda size danışmanlık yapabilir. Elektirk mühendisiniz, yapınızın inşaatı sürerken ve tamamlandığında elektrik idarelerinde adınıza resmi işlemleri yürüterek işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.


Makina Mühendisliği Çalışmaları [Sıhhi Tesisat, Yalıtım ve İklimlendirme Projeleri]

Villanızda konforlu bir hayat sürmek istiyorsanız önem vermeniz gereken konulardan biri de makina mühendisliği alanına giren sıhhi tesisat, yalıtım ve iklimlendirme projelerinizdir.

Makina mühendisliği bir çok farklı alanda uzmanlaşma imkanı sunan bir meslektir.


Yapı sektöründe uzmanlaşan makina mühendislerinin çözüm sunduğu konuların başında şunlar gelmektedi:

 • Sıhhi tesisat projeleri,

 • Yalıtım hesapları,

 • Isıtma Sistem projeleri

 • Soğutma sistem projeleri

 • Havalandırma sistem projeleri

 • Yangın söndürme sistemleri

 • Doğalgaz, kazan ve kombi sistem mühendislikleri

 • Günısı su ısıtma sistem çözümleri

 • Asansör çözümleri

Konutlar dünya üzerindeki enerji tüketiminin %40 a yakın bir bölümüne sebep olmaktadır. Villanızın tasarımı ve inşaası sürecinde gerekli ısı yalıtımı önlemlerini almış olmanız size uzun vadede büyük bir fayda sağlayacaktır. Makina mühendisiniz projenizin konsept tasarımı sürecinden hemen sonra mimarınızla birlikte projenizi incelemeli ve enerji etkinlik açısından gerekli gördüğü uyarılarda bulunmalıdır. Makina mühendisiniz projenizin bulunduğu iklime, gerekli iç mekan konfor şartlarına, cephede yer alan pencere yüzey alanı ve pencerelerinizin ortalama ısı yalıtım katsayısına göre bir cephe yalıtım sistem tasarımı geliştirecektir. Bu noktada mimarınız ile birlikte önerilerinin uygunluğunu incelemeli, mimari tasarımla çelişen ve örtüşen konuları enine boyuna irdelemelisiniz.


Villanızın planlarında banyo, tuvalet, mutfak, sauna, jakuzi vb gibi ıslak mekanların tasarımında yer alan düzensizlikler temiz ve pis su hatlarınızın çözümünü içeren sıhhi tesisat uygulamalarında olumsuzluk taşıma riskini yükseltecektir. Makina mühendisiniz bu konuda gerekli ilave şaftlar ve rezervasyonlar ile size farklı alternatifler sunarak mimari tasarımda yer alan eksikleri giderecektir. Sıhhi tesisat projenizde boru tipleri, boruların çapları, bağlantı detayları, rogar uygulamaları gibi detaylar yer alır.


Sıhhi tesisat çözümleri düşeyde şaft, yatayda rezervasyon ihtiyacı en çok olan disiplinlerden biridir. Bu özelliğinden ötürü mimarınızla ve inşaat mühendisinizle makina mühendisinizin yakın çalışması önemlidir. Sistem çakışmalarının önceden proje üzerinde planlanması ve gerekli ise 3 boyutlu bir şekilde incelenmesi problemlerin önüne geçilmesine imkan verecektir.


Makina mühendisinizin villa projenizde fiziksel olarak kendini en çok göstereceği alan iklimlendirme-havalandırma proje ve uygulamalarıdır. Eğer ki projenizde kanallı sistemlerle iklimlendirme-havalandırma yapıyorsanız villa projenizde büyük şaftlara ve tavandan giden büyük kanallara hazır olmalısınız.


Tavandan giden kanalların, kabloların, tesisat borularının ve taşıyıcı kirişlerin sağlıklı bir şekilde düzenlenmemesi, çakışma analizlerinin yapılmaması ve farklı projelerin superpoze edilmemesi inşaat sürecinde kesinlikle sıkıntı yaratacaktır. Ya tavan yüksekliğiniz gereksiz yere daha alçak olacak, ya inşaat aşamasında kirişlere delikler açmak zorunda kalacaksınız, ya da hatlarınızın yönünü değiştirerek ek maliyetlerle karşılaşacaksınız. Bunun önüne geçmeniz için tüm mühendislerinizin ve mimarınızın koordine bir şekilde çözümlerini hazırlamalarından ve mimarınızın liderliğinde tasarımlarını olgunlaştırmalarından emin olmalısınız.


Villa projenizin kusursuz bir şekilde hazırlanması için uzun bir serüvene çıkacağınızın garantisini verebilirim. Bu serüvende ekibinizi iyi kurmanın yanı sıra ahenkli bir şekilde çalışmalarını da sağlamanızda fayda bulunmaktadır. Getireceği ek maliyetlere göre, gerek tasarım sürecinde, gerek yapım sürecinde ve gerekse kullanım sürecinde iyi bir proje ekibine sahip olmanın faydaları saymakla bitecek değildir. Hem maliyet, hem zaman hem de kalite olarak size dönüşü çok daha yüksek olacaktır.


Villanız bir gayrimenkuldür ve iyi bir proje ekibi gayrimenkulünüzün değerini çevresine göre ciddi oranda arttıracak bir kalite sağlar.


Villa yapımı ile ilgili diğer yazılarım...2.337 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page