top of page

İnşaat Mühendisleri için BIM - Revit

Autodesk Revit, İnşaat Mühendisleri için de oldukça güçlü bir BIM yazılımıdır. Yapı tasarımı ve inşaatında çok önemli bir aşama olan yapısal statik çözümlemelerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesinde çeşitli imkanlar sunmaktadır. Özellikle 2018 güncellemeleri ile birçok yeni özellik Revit yazılımına eklenmiştir. Autodesk, yapısal statik alanında Revit dışında Robot Structural Analysis yazılımını da geliştirmiş ve İnşaat Mühendislerinin kullanımına sunmuştur. Programların teknik bir uzmanlık gerektiren hesaplama yöntemleri, birbirlerine göre kıyaslamaları, avantaj ve dezavantajları daha sonraki yazılarımızda uzmanları ile birlikte değerlendirerek görüş ve istifadeye sunulmaya çalışılacaktır.

Bir mimar olarak ve haddimizi bilerek, ayrı bir uzmanlık alanı olan yapısal mühendislik alanına ve hesaplama yöntemlerine, standartlarına hakimiyetimizin olmamasından dolayı Revit yazılımının inşaat mühendisleri için geliştirdiği araçları tanıtmakla ve mimari projelere entegrasyon kolaylığına değinmekle yetineceğiz.

​​

TASARIM AÇISINDAN ÜSTÜNLÜKLER

Autodesk Revit, birkaç yıldır, stratejik bir değişikliğe giderek mimarlar, inşaat mühendisleri, elektrik mühendisleri ve makine mühendisleri için ayrı ayrı paket BIM yazılımı üretmek yerine tamamını Revit çatısı altında birleştirmiş ve güncellemelerini de bu tek bir yazılımı üzerinden sağlamaya başlamıştır. Tek bir yazılım altında tüm ana disiplinlerin toplanması, farklı farklı yazılımlarda hazırlanan dosyaların birleştirilmesi, farklı yazılım sürümleri arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması ve gerekli durumlarda herhangi bir disiplindeki profesyonelin sahip olduğu bilgisayarda yüklenmiş dosyanın tüm diğer disiplinlerdeki uzmanlar tarafından da açılıp, incelenip gerekli durumlarda tasarımsal değişikliklerin de yapılabilmesi imkanını sağlaması BIM mentalitesine ve konseptine uygun bir yöntem olduğundan tarafımızca da önemli ve faydalı bulunmaktadır. BIM sürecinin sağladığı entegrasyonun kuvvetli olması için bu gibi tek ve ortak bir yazılım altyapısının sağlanmış olması büyük bir fırsattır.


Autodesk, Revit ile strüktürel analizleri bulut tabanı üzerinden hesaplayacak bir sistem geliştirmiştir. Bu sayede strüktürel tasarımcılar farklı tasarım opsiyonlarını kayıt oldukları hesap üzerinden paralel olarak buluta yükleyip kıyaslama yapabilmekte ve en uygun buldukları seçeneği projelerinde kullanabilmektedirler. Bu sayede, hesaplama için önemli oranda bilgisayar gücü - donanımı gerektiren maliyetler azaltılabilmekte ve aynı anda farklı tasarım alternatifleri hızla analiz edilebilmektedir. Hesap motoru olarak Autodesk Robot Structural yazılım altyapısı kullanılmaktadır.

Statik mühendislerinin en önemli hesap kriterlerinden olan doğru standarda uygun hesap yapabilme gerekliliği Code Checking Framework (Kod-standart kontrol altyapısı) imkanı ile kontrol edilebilir ve denetlenebilir kılınmıştır. Bu sayede uygulanacak standartların gereklilikleri yazılıma tanımlanıp o çerçevede çözümler hazırlanabilmektedir.

Revit'de, strüktürel tasarım ve uygulama projelerinin hazırlanmasında, çelik bağlantıları, betonarme donatıları, düğüm noktaları vb detaylar için ek pluginler yazılmış olup gerekli proje tipine göre bu bağlantı noktalarının detayları geliştirilebilmekte ve dokümantasyona oldukça hızlı bir şekilde hazır hale getirilebilmektedir.


İnşaat mühendisleri için Revit'in önemli bir artısı da, Dynamo yazılımının strüktürel elemanlar için de Revit'deki modele müdahalede bulunabilecek şekilde oluşturulmuş olmasıdır. Bu, görsel programlama aracı olan Dynamo'yu kullanarak, inşaat mühendislerinin kendi sofistike tasarımlarını, donatı yerleşimlerini, düğüm detaylarını, çakışma problemlerini ve daha başka onlarca imkanı çözümleyebilmelerine imkan tanımaktadır. Tasarım ve çözüm sınırlarını hayal gücünün ötesine taşımaktadır.

İMALAT AÇISINDAN ÜSTÜNLÜKLER

İnşaat mühendislerinin önemli bir bölümü şantiye ortamında imalat üzerine çalıştığından özellikle uygulamaya yönelik dokümantasyonun doğru ve tutarlı bir şekilde hazırlanması, üzerinde hassasiyet gösterilmesi gereken bir durumdur.


Revit'te tamamı modellenerek hazırlanan bir projenin, sahada imalat ekipleri tarafından daha kolay anlaşılması ve uygulanması sağlanacağından sadece tasarım aşamasında değil uygulama aşamasında da önemli avantajlar görülmektedir. Özellikle kalıp planları, çelik projeleri, kolon - kiriş yerleşimleri ve birleşimleri, şaftlar, perdelerdeki revizyonlar vb. 3 boyutlu olarak hazırlanmış bir revit modelinden daha az hata ile imal edilebilmekte, uygunsuz kısımlar çok daha kolay ortaya çıkmaktadır. Bu sayede sahada son dakika problem çözmek zorunda kalma riski azalıp işin kalitesine, bütçesinde ve zamanında tamamlanmasına odaklanmaya daha çok imkan tanınacaktır.


Revit modelde projenin safhaları, her bileşenin hangi fazda sahada imalata sokulacağı vb gibi bir çok imalata yönelik bilgi de hazır bulunacağından imalat planlaması için de oldukça kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir.


Bir diğer önemli kazanç ise projede yer alan tüm objeler, yapısal ve yapısal olmayan elemanlar Revit içinde hesaplanabilir ve tablolanabilir bir altyapıya sahip olduğundan projede gerçekleştirilecek en ufak bir değişiklik anında tüm mahal-metraj listelerine yansıyacak dolayısıyla imalat ekiplerinin daha kontrollü, daha verimli ve daha az fire vererek çalışmalarına imkan sağlayacaktır.


Maliyet kontrolü açısından da Revit önemli faydalar sağlamaktadır. Otomatik olarak hazırlanan tablolarda bileşenlerin maliyetleri tanımlandığında yapının toplam maliyeti de otomatik olarak ortaya çıkacaktır. Çeşitli filtreleme imkanları ile ister fazlara göre, ister bloklara göre, ister katlara göre yada tanımlanmış başka bir kritere göre maliyet analizleri yapılabilir bu da bütçe kontrolünü kolaylaştırmaya imkan verir.


Revit'in bir diğer üstünlüğü is, Autodesk Naviswork ile birlikte kullanılarak mimari-statik-elektrik-mekanik projelerin çakışma kontrollerinin yapılması ve problemlerin daha ortaya çıkmadan tespit edilerek model üzerinde düzeltilmesi imkanının doğmasıdır. Bu sayede belki de tasarıma çok olumsuz etkide bulunacak bir kiriş - havalandırma kanalı çakışması daha sahada imalata geçilmeden planlama aşamasında tespit edilebilecek ve gerekli önlemler alınabilecektir.

Dolayısıyla sayılan ve sayılmayan birçok avantajını bir arada listeleyecek olursak, Revit İnşaat Mühendisleri için faydalı bir yazılımdır, çünkü:

- Çok güçlü yapısal modelleme araçlarına sahiptir.

- Bulut tabanlı analiz imkanı ile ilk donanım yatırımı maliyetini ve statik analiz sürecini optimize etme imkanı bulunmaktadır

- Bağlantı detayları ve donatı yerleşimleri için hızlı çözümler sunan uzmanlaşmış plug inleri mevcuttur

- Çeşitli şablonlarda strüktürel yapıları otomatik olarak hızla oluşturan araçlara sahiptir.

- Aynı paket yazılım içinde mimari, statik, elektrik, mekanik disiplinlerin birlikte model oluşturabilme imkanına sahip olması nedeniyle BIM uygulamalarına elverişlidir.

- Çakışma kontrollerinin yapılabilmesine imkan vermektedir.

- Tasarım ve imalat hatalarının önüne geçilmesini sağlayacak şekilde 3d olarak tüm tasarımın yapılması imkanını verir.

- Görsel programlama yazılımı olan Dynamo'nun kullanılması ile tasarım ve uygulama aşamalarında sofistike çözümlerin üretilmesine imkan verir.

- Şantiyeye aktarılacak dokümantasyon ve model tutarlılık içinde olacağından sahada projenin anlaşılması kolaydır.

- Tüm proje elemanları tek bir model içinde kayıt altındadır ve bu sayede mahal - metraj bilgileri her zaman otomatik bir şekilde oluşturulabilir.

- Projede yapılacak en ufak bir değişiklik tüm paftalarda ve mahal - metraj listelerinde anında otomatik olarak güncellenir.

- Tüm proje elemanlarının sahada hangi safha ve fazda imal edileceği bilgisi planlama aşamasında modele işlenerek ilerleyen süreçlerde planlamaya uygun imalat imkanı sağlanır. Modelde yapılacak değişiklikler tüm taraflarca birlikte takip edilebilir.

- Yapısal ve yapısal olmayan tüm elemanların birim maliyetleri model üzerinde saklanabileceğinden ve her an için edit edilebileceğinden maliyet kontrollerinin ve nakit akışının düzenlenmesi imkanı daha kolay ve kesin olarak sağlanabilir.

461 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yeni Başlayanlar İçin BIM – 3

Bugünkü yazımızın konusu ise yazı dizimizin gelişimine paralel olarak Firmalar İçin BIM’e Geçiş Süreci’dir.

Yeni Başlayanlar İçin BIM – 2

-Autodesk firması tarafından geliştirilen REVIT. -Graphisoft firması tarafından geliştirilen ARCHICAD. -Dassault Systemes firması tarafından

Yeni Başlayanlar İçin BIM 1

Yapı Bilgi Modelleme) , Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat sektöründe çalışanlar ve proje geliştirenler için teknolojinin imkanlarından yüksek

Komentáře


bottom of page