top of page

Yeni Başlayanlar İçin BIM – 2

Bir önceki yazımızda (Yeni Başlayanlar İçin BIM & Revit – 1) bazı temel kavramları, kısaltmaları ve açıklamaları belirtmiştik. Bunlar BIM dünyasının hızlı gelişmesine paralel olarak ortaya çıkmış ve halen gelişmesini sürdüren kavramlar olarak belirginleşmektedir. Bu yazımızın konusunu ise BIM yazılımları ve bunların arasında yer alan Revit oluşturmaktadır.

Günümüzde yoğun olarak tercih edilen BIM yazılımlarının bazılarını aşağıdaki şekilde listeleyebiliriz.

-Autodesk firması tarafından geliştirilen REVIT.

-Graphisoft firması tarafından geliştirilen ARCHICAD.

-Dassault Systemes firması tarafından geliştirilen DS PLM.

-Nemetschek firması tarafından geliştirilen ALLPLAN.

Biz bu yazılımlar arasında kendi çalışmalarımızı yürütmek açısından Autodesk firması tarafından geliştirilmekte olan Revit yazılımını tercih etmekte ve kullanmaktayız.

Revit yazılımı, ABD’nin Massachusetts eyaletinde yer alan Revit Technology Corporation adlı firma tarafından yaratılmış, 2002 yılında ise Autodesk tarafından 133 Milyon USD’ye satın alınmıştır. Autodesk tarafından satın alınmasından sonra Revit yazılımı her geçen sene geliştirilerek ilk etapta kullanıcıları olan mimarların yanına önce inşaat mühendislerini, ardından MEP çözümleri ile elektrik ve mekanik mühendislerini katmıştır.

Revit, geliştirildiği uzun yıllar içerisinde zaman zaman ciddi revizyonlara uğramış olmakla birlikte temel çalışma mantığı büyük bir değişiklik geçirmemiştir. En son çıkan Revit 2018 yazılımında da bulunduğu gibi aynı programı yalnızca mimarlar değil, aynı zamanda inşaat mühendisleri ve elektrik mühendisleri de kullanabilmektedir.

Revit, BIM süreçlerinin ihtiyaçlarına uygun olarak, 2d draft yada eskiz çalışmalarına imkan verdiği gibi, asıl hedefi olan 3d modelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi için güçlü araçlar sunmaktadır. Revit ile projelendirme çalışmaları; yapı modelinin, proje ile ilgili gerekli bilgilerin gerekli bölümlere işlenebildiği parametrik bir şekilde modellenmesi prensibiyle yürür.

Projelendirme çalışmaları detaydan başlayıp bütüne giden bir yöntemle yürütülebildiği gibi, bütünü ifade eden kütle çalışmalarından başlayıp, yapı elemanlarının tariflendiği detaylara varacak şekilde de yürütülebilir. Birçok durumda ise bahsedilen tümevarım ve tümdengelim yöntemleri birlikte uygulanır.

Projenin dijital bir simülasyonu olan BIM modeli 2d çalışmaya göre birçok avantajı bünyesinde barındırır. Daha önce paylaşmış olduğumuz Revit Kullanmak İçin 19 Neden ve İnşaat Mühendisleri için Revit yazılarımızda da belirttiğimiz üzere özellikle yatırımcıların ve proje yürütücülerinin faydalanabileceği birçok imkan BIM süreçleri ile kazanılmaktadır. Revit, BIM süreçlerine olan yüksek adaptasyon imkanı ile bu konudaki en güçlü araçlardan biridir.

Revit kullanım mantığı incelendiğinde birkaç husus özellikle göze çarpar:

  1. 3d modelden 2d çizimlerin oluşturulması

  2. Family ler ile çalışma

  3. Yapı elemanları olarak tanımlanan Family lerin parametrik olarak modellenmesi

  4. Model elemanlarının birbirleri ile ilişkilendirilebilmeleri

  5. Bilgi-Parametre giriş yönteminin, detay seviyesine göre oluşturulmuş katmanlı bir yapı ile sağlanması

  6. Görselleştirme imkanı

  7. Aynı anda aynı model üzerinde, farklı yerlerden farklı kullanıcıların birlikte çalışma imkanı.

  8. Proje yönetim araçlarının kullanılması

  9. Metraj ve maliyet kontrolü

  10. Zamana dayalı fazlama

Revit kullanımı getirdiği avantajların ve fırsatların yanı sıra eğitimi ve sistemli bir şekilde kullanımı kararlılık ve firmalar için yatırım isteyen bir konudur. Uzun yıllar boyunca yapı sektöründeki ana yazılım olan Autocad’in kullanımı günümüzde de en yüksek seviyededir. Sektörde DWG formatı halen en çok paylaşılan ve üretilen dosya biçimi olma özelliğini sürdürmektedir. Autocad kullanımının yaygınlığı ve uzun yıllar sürmüş olması birçok projecinin ve proje firmasının BIM süreçlerine ve buna uygun yazılımlara geçmesini engelleyen en büyük etmenlerden biridir. Ülkemizde yapı sektöründeki mimar ve mühendislerin büyük çoğunluğunun yeni tasarım araçlarına ve özellikle BIM süreçlerine geçişe yeterince önem vermedikleri tespiti zor bir çıkarsama değildir.

Ancak dijitalleşme, 2000 lerin başında el çiziminden autocad’e geçişi zorladığı gibi, bugünkü durum da fazla uzun sürmeyecek ve BIM’e geçiş kaçınılmaz bir biçimde gerçekleşecektir.

Revit, Autodesk grubu tarafından temel BIM yazılımı olarak sürekli geliştirilmekle birlikte çeşitli eğitimler, yayınlar ve etkinlikler ile farkındalık ve bilinçlenme de sağlanmaya çalışılmaktadır. Revit tercih etmemizin bir diğer önemli nedeni, Yapı sektörüne yönelik yazılım geliştiriciler arasında en büyük oyunculardan biri olan Autodesk’in sektörün önünü açacak yeni yöntem ve yazılımların yaratılmasında taşıdığı öncü olma rolüdür. Yeni geliştirilen BIM360 konsepti ile sürecin tüm aktörleri birbiri ile daha yakın ve yoğun bir şekilde bütünleşmekte, yazılımların getirdiği avantajlar ile daha kaliteli ve verimli yapım süreçleri elde edilmektedir.

Revit, içine gömülü olarak son versiyonlarında geliştirilmiş olan Dynamo eklentisi ile klasik kullanımına ek olarak görsel programlama imkanı da sunmaktadır. Bu sayede, kullanıcılarının spesifik ihtiyaçlarına yönelik olarak yazılımı geliştirmelerine imkan tanımaktadır. Dynamo ile yazılabilecek scriptler sayesinde konsept tasarım süreçlerinde değerlendirilebilecek çözümler geliştirilebileceği gibi projelendirme süreçlerinde ciddi zaman kazançları sağlayacak çözümler de üretilebilmektedir.


Revit projelendirme açısından sahip olduğu araçların yanı sıra, günümüzün en büyük problemlerinden olan Karbon Salınımı'nın azaltılması ile de ilgili yardımcı olabilecek donanıma sahiptir. Geliştirilen projelerin, daha henüz konsept tasarım aşamasında enerji modellerinin ve enerji analizlerinin yapılması ile tasarım alternatifleri arasında en uygununun seçilmesine imkan verecek çevreci kriterlerin de sürece dahil olmasına imkan sunmaktadır.

Proje firmalarının, BIM süreçlerine geçişleri için kendilerine ve yürüttükleri projelere uygun olarak strateji belirlemeleri, bu yolda da uzman danışmanlar ve/veya yöneticilerle ekiplerini güçlendirmeleri geleceğe yönelik olarak yapacakları en büyük yatırım olacaktır. Günümüzde en geçerli yatırımın insana, bilgiye ve teknolojiye yapılan yatırım olduğu gerçeği kuşku götürmez bir biçimde karşımızda durmaktadır.

70 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yeni Başlayanlar İçin BIM – 3

Bugünkü yazımızın konusu ise yazı dizimizin gelişimine paralel olarak Firmalar İçin BIM’e Geçiş Süreci’dir.

Yeni Başlayanlar İçin BIM 1

Yapı Bilgi Modelleme) , Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat sektöründe çalışanlar ve proje geliştirenler için teknolojinin imkanlarından yüksek

Comments


bottom of page