top of page

BIM ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Kamu Araştırmaları

BIM (Building Information Modeling - Yapı Bilgi Modelleme) gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yapılaşma ile ilgili tüm alanlarda temel konsept olarak yerleşmektedir. Her geçen gün BIM tabanlı proje üretim, yapım ve bina kullanım faaliyetleri artmakta ve süreçler sürekli geliştirilmektedir. Bu konuda genel olarak özel sektör temsilcileri ilerici yaklaşımları gösterse de kamu ile işbirliği içinde çalışmalar yürütmektedir. Ülkemizde de bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmakta ve bilinçlenme düzeyi artmaktadır.

Mayıs 2016 da yayınlanan Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı ve alt başlığı olan Proje Geliştirme Süreci Kılavuzu, bu konudaki büyük bir boşluğu doldurmuştur. Yapı sektörünün üzerinde geliştirme çalışmaları yapabileceği temel bir araştırma olması sebebiyle oldukça önemli bulduğumuz bu yayını incelemek ve görüşlerimizi paylaşmak sürece katkı vermek adına kanımızca önemli bir adım olacaktır.


BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIMI YAKLAŞIMI İLE

PROJE GELİŞTİRME SÜRECİ UYGULAMA KILAVUZU

ISBN: 978-605-5310-87-5

başlığı ile yayınlanan ve başvuru kılavuzu olarak belirtilen metin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji genel Müdürlüğü tarafından, Aslı Karabacak'ın proje yürütücülüğünde, Mayıs 2016 tarihli olarak yayına verilmiştir. herhangi bir kanuni yaptırımı yada bağlayıcılığı olmamakla birlikte bir başvuru kaynağı olarak büyük bir boşluğu doldurmaktadır.

Kılavuzun içeriğinde yer alan konu başlıkları arasında öne çıkanları aşağıdaki şekilde belirtmek mümkün görünmektedir:

Md1 de Kılavuzun hazırlanması ile ilgili amaçlar, hedefler ve kılavuzun kapsamı,

Md2 de Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı (BBTY) tanımı ve Türkiye İnşaat sektöründeki uygulama öncelikleri,

Md3 de BBTY için Projeye Özel Süreç Modeli ve bu modelin detayları,

Md4 te Çalışmanın sonuçları,

belirtilmektedir.

Özellikle Md3 , Md3.1 Tasarım ve İnşaat Süreçlerinde Etkili olan Çevresel Girdilerin Tanımlanması aşamasından başlayarak, Arazi seçimi, İşlevsel Program, Performans, Tasarım süreci, İnşaat süreci, Atık yönetimi, İşetme süreci, Enerji verimliliği vb. gibi konulara detaylı bir şekilde değinerek önemli bir başvuru ve bilinçlendirme kaynağı olmaktadır.


Kılavuzun hazırlanmasında süreçlere dair kullanılan yazılımın Autodesk Revit olarak öne çıktığı görülmektedir.

23 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yeni Başlayanlar İçin BIM – 2

-Autodesk firması tarafından geliştirilen REVIT. -Graphisoft firması tarafından geliştirilen ARCHICAD. -Dassault Systemes firması tarafından

Yeni Başlayanlar İçin BIM 1

Yapı Bilgi Modelleme) , Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat sektöründe çalışanlar ve proje geliştirenler için teknolojinin imkanlarından yüksek

Comments


bottom of page